خرید کتاب پیشرفت در علوم کامپیوتر و محاسبات همه جا: CSA-CUTE2016

[ad_1]

این کتاب مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی انفورماتیک و کاربردهای آن (CSA-16) و یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و کاربردها در همه جا (CUTE 2016) را که در بانکوک ، تایلند ، 19 تا 21 دسامبر برگزار شده است ، ارائه می دهد. 2016. هدف از این دو جلسه تسهیل بحث و تعامل بین دانشمندان ، محققان و متخصصان در زمینه فناوری رایانه در همه جا بود. این مواد نشان دهنده وضعیت فعلی هنر در روش های محاسباتی ، از جمله تئوری ، الگوریتم ها ، مدل سازی عددی ، تجزیه و تحلیل خطا و عدم قطعیت و کاربردهای جدید روش های پردازش جدید در مهندسی ، علوم و سایر رشته های مربوط به محاسبات همه جا است.

[ad_2]

read more