خرید کتاب پیشرفت در فناوری حذف رنگ:

[ad_1]

این کتاب بهترین روش های مختلف در تصفیه فاضلاب برای انواع مختلف رنگ دهنده ها را توصیف می کند. توجه ویژه ای به جنبه های اقتصادی تصفیه فاضلاب نساجی داده می شود. فن آوری های مختلف نشان داده شده در این کتاب شامل جذب ، نانو فیلتراسیون ، اکسیداسیون گسترده ، اولترافیلتراسیون مایسل ، استخراج نقطه ابر و انعقاد الکتریکی است. این کتاب تجزیه و تحلیل دقیق مکانیسم حذف و بهینه سازی عملکرد فرایندهای درگیر در آن را ارائه می دهد. این کتاب برای شیمی دانان ، مهندسان شیمی ، مهندسان محیط زیست و متخصصان بهداشت و کنترل آلودگی مفید خواهد بود. این محتوا به گونه ای ارائه شده است که به راحتی قابل فهم و استفاده برای طیف وسیعی از خوانندگان از جمله محققان ، دانشجویان و مهندسان متبحر است.

[ad_2]

read more