خرید کتاب پیشرفت در محاسبات: دوازدهمین کنفرانس کلمبیا ، CCC 2017 ، کالی ، کلمبیا ، 19 تا 22 سپتامبر 2017 ، مواد

[ad_1]

این کتاب مقاله ای است همتا از دوازدهمین کنفرانس رایانش کلمبیا ، CCC 2017 ، که در سپتامبر 2017 در کالی ، کلمبیا برگزار شد. 56 مقاله ارسالی مقاله کامل با دقت بررسی و از میان 186 مقاله ارسالی انتخاب شد. مقالات در بخشهای موضوعی در زمینه مدیریت اطلاعات و دانش ، مهندسی نرم افزار و معماری IT ، انفورماتیک آموزشی ، سیستمهای هوشمند و رباتیک ، تعامل انسان و کامپیوتر ، سیستمهای توزیع شده و معماری در مقیاس بزرگ ، پردازش تصویر ، دید رایانه و چندرسانه ای ، امنیت اطلاعات ، روشهای رسمی ، منطق محاسباتی و نظریه محاسبات.

[ad_2]

read more