خرید کتاب پیشرفت در منطق فازی و فن آوری های 2017: مجموعه مقالات: EUSFLAT-2017 – دهمین کنفرانس انجمن اروپایی منطق و فناوری فازی ، 11-15 سپتامبر 2017 ، ورشو ، لهستان IWIFSGN’2017 – شانزدهمین سمینار بین المللی مجموعه های فازی شهودی و تعمیم یافته نت ، 13-15 سپتامبر 2017 ، ورشو ، لهستان ، جلد 1

[ad_1]

این جلد مقاله دو کنفرانس مشترک بین المللی است: EUSFLAT-2017 – دهمین دوره از مهمترین کنفرانس انجمن اروپایی منطق و فناوری فازی ، که در ورشو ، لهستان برگزار شد ، 11-15 سپتامبر 2017 ، و IWIFSGN’2017 – شانزدهمین سمینار بین المللی در مورد مجموعه های فازی شهودی و شبکه های تعمیم یافته ، که در ورشو در تاریخ 13-15 سپتامبر 2017 برگزار شد. این کنفرانس ها توسط موسسه تحقیقات سیستم آکادمی علوم لهستان ، بخش چهارم علوم مهندسی آکادمی علوم لهستان و انجمن تحقیقات عملیاتی و سیستمی لهستان با همکاری انجمن منطق و فناوری فازی اروپا (EUSFLAT) ، آکادمی علوم بلغارستان و دانشگاه های مختلف اروپا برگزار شد. هدف EUSFLAT-2017 گردآوری نظریه پردازان و دست اندرکاران منطقی فازی بود. ، سیستم های فازی ، محاسبات نرم و زمینه های مرتبط و بستری برای تبادل ایده و بحث در مورد آخرین روندها فراهم می کند. و ایده ها ، در حالی که هدف IWIFSGN’2017 بحث در مورد تحولات جدید در پسوند مفهوم مجموعه فازی ، مانند مجموعه فازی شهودی ، و همچنین سایر مفاهیم مانند شبکه تعمیم یافته بود. مقالاتی که توسط کارشناسان برجسته بین المللی نوشته شده است ، و همچنین جلسات ویژه و بحثهای میزگرد ، به توسعه منطقه ، تقویت همکاری و تشدید شبکه کمک می کند.

[ad_2]

read more