خرید کتاب پیشرفت در پردازش سیگنال و سیستم های شناخت هوشمند: مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های تشخیص هوشمند (SIRS-2017) ، 13-16 سپتامبر 2017 ، مانیپال ، هند

[ad_1]

این جلد اصلاح شده مجموعه ای از مجموعه مقالات بررسی شده و اصلاح شده است که در اصل در سومین سمپوزیوم بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های تشخیص هوشمند (SIRS’17) ارائه شده است ، که در 13 تا 16 سپتامبر 2017 در مانیپال ، هند برگزار شد. در این مقاله درک محرک بیومتریک ، علامت های آبی دیجیتال ، سیستم های تشخیص ، پردازش تصویر و فیلم ، پردازش سیگنال و گفتار ، تشخیص الگو ، یادگیری ماشین و سیستم های دانش بنیان ارائه شده است. در مجموع ، آنها منبع ارزشمندی برای همه محققان و دانشمندان درگیر در پردازش سیگنال های مختلف و زمینه های مرتبط هستند.

[ad_2]

read more