خرید کتاب پیشرفت های جدید در اینترنت اشیا:

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از مقالات بسیار مرتبط با اینترنت اشیا را ارائه می دهد ، از جمله: معماری اینترنت اشیا ، استاندارد سازی ، شهرهای هوشمند ، سلامت هوشمند ، اتصال چیزهای هوشمند و موارد برجسته استفاده از اینترنت اشیا. برخی از این مقالات نشان دهنده جهت های مهم آینده برای تکامل سیستم های اینترنت اشیا است. این کتاب به لطف ساختار منحصر به فرد خود ، به نویسندگان این امکان را می دهد تا کارهای خود را با جزئیات بی سابقه ای توصیف کنند. فصل های ویژه شامل نسخه های گسترده ای از پروژه های شناخته شده و یا با عملکرد بالا اینترنت اشیا است که بسیاری از سیستم های اینترنت اشیا future آینده را به دلیل سطح نوآوری آنها پایه ریزی می کند و روندهای نوین و جدید را در توسعه سیستم های اینترنت اشیاo بعدی منعکس می کند. …

[ad_2]

read more