خرید کتاب پیشرفت ها و دستاوردها در سیستم ها و برنامه های هوشمند:

[ad_1]

این کتاب در درجه اول به سیستم های اطلاعاتی هوشمند (IIS) و ادغام هوش مصنوعی ، سیستم ها و فن آوری های هوشمند ، فناوری های پایگاه داده و روش های سیستم های اطلاعاتی برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی نسل بعدی توجه دارد. این تحقیق شامل تحقیقات اصلی و معاصر درباره پیشرفتهای نظری و عملی در IIS ، معماری سیستمها ، ابزارها و فنون و “داستانهای موفقیت” در سیستمهای اطلاعاتی هوشمند است. به عنوان یک مجمع میان رشته ای تصور شده است که در آن دانشمندان و متخصصان می توانند تحقیقات خود را به اشتراک بگذارند و گزارشات مربوط به تحولات و پیشرفت های جدید در سیستم های اطلاعاتی هوشمند ، فن آوری ها و زمینه های مرتبط و همچنین کاربردهای آنها را ارائه دهند ، این یک منبع ارزشمند برای محققان و پزشکان ارائه می دهد.

[ad_2]

read more