خرید کتاب پیشگیری از عفونت: دیدگاه ها و جنجال های جدید

[ad_1]

این کتاب مناطق در حال ظهور پیشگیری از عفونت را با موضوعاتی از جمله احتیاط های تماس ، پذیرش فناوری ، عفونت های خاص و مراقبت در محیط های مختلف بررسی می کند. این کتاب به طور خلاصه داده های فعلی در مورد پیشگیری از عفونت ، اختلاف نظر در موضوعات مختلف را ارائه می دهد و شامل توصیه هایی برای ایمنی بیمار است. پرداختن به موضوعات داغی مانند MRSA ، واکسن C.fifficile ، واکسن های اجباری آنفلوانزا و CLABSI ، این تنها متنی است که شامل بررسی های پیشگیری و کنترل در مورد طیف وسیعی از مسائل عفونی است. این کتاب ، نوشته شده توسط متخصصان این حوزه ، شامل 32 فصل است که به طور خلاصه و پیشرفته ترین مدل های مراقبت از بیماری های عفونی در حال ظهور و تکامل را ارائه می دهد. مراقبت های بهداشتی. و متخصصان ایمنی که از بیماران بستری و سرپایی مراقبت می کنند.

[ad_2]

read more