خرید کتاب پیش بینی بازده سهام: پیامدهای قیمت گذاری دارایی

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل جامعی از حرکت قیمت دارایی را ارائه می دهد. این بخش جنبه های مختلف قابل پیش بینی بودن بازده سهام ، رابطه بین بازده سهام و قابل پیش بینی بودن رشد سود سهام ، رابطه بین سهام و اوراق قرضه و پیامدهای ناشی از آن را برای حرکت قیمت دارایی بررسی می کند. این کتاب ، که به درک ما از محرک های حرکت قیمت کمک می کند ، برای محققان ، پزشکان و سیاست گذاران مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more