خرید کتاب پیوند سلول های بنیادی خونساز برای متخصص خون / آنکولوژیست کودکان:

[ad_1]

این جلد بررسی جامع و به روز پیوند سلول های بنیادی خونساز در کودکان را ارائه می دهد. این کتاب موضوعاتی مانند پیوند در مقابل بیماری میزبان (GVHD) ، بسیج HSC ، انتخاب سلول های بنیادی و آزمایشات آزمایشگاهی و روش های مربوط به HSCT را در بر می گیرد. متن به طور خاص قالب بندی شده است تا مبانی علمی HSCT و ملاحظات اخلاقی در چارچوب بالینی مناسب ادغام شود. هر فصل همچنین شامل نمودارها ، تصاویر و جداول است که نکات و مفاهیم کلیدی را خلاصه می کند و می تواند به عنوان مرجع دیداری سریع خواننده مورد استفاده قرار گیرد. پیوند سلول های بنیادی خونساز / انکولوژیست کودکان توسط متخصصان این زمینه نوشته شده است ، یک منبع ارزشمند HSCT در کودکان است که مناسب برای متخصصان خون ، انکولوژیست ها ، محققان ، پزشکان باتجربه ، پرستاران بالینی و سایر پزشکان مراجعه کننده است.

[ad_2]

read more