خرید کتاب پیچش حقوق بشر و پارادوکس پیشرفت در خاورمیانه:

[ad_1]

این کتاب به دنبال تغییر درک محدود و اغلب منفی مردم از جایگاه خاورمیانه در جهان با توصیف سهم منطقه در نظم بین المللی به جای ناآرامی ها و توسعه سیستم بین المللی حقوق بشر است. این پارادوکس هایی را که منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENA) را هم مکانی نگران کننده و هم منطقه ای مملو از پتانسیل فوق العاده برای صلح ، رفاه و پیشرفت می کند ، روشن می کند. این کتاب با نمایش پارادوکس پیشرفت حقوق بشر در پس زمینه عقب نشینی ، جنبه ای کاملاً جدید و امیدوارتر از تاریخ منطقه را روایت می کند ، که تا حد زیادی پنهان مانده و از تواریخ تاریخ خارج شده است. بنابراین ، این نشان می دهد که توسعه فرهنگ حقوق بشر نه تنها برای همه در سراسر جهان امکان پذیر است ، بلکه اجتناب ناپذیر است.

[ad_2]

read more