خرید کتاب پیگیری شعارها و زندگی مادی: رویکردهای اکولوژیکی

[ad_1]

این جلد سه حوزه علمی و عملی را جمع می کند: بلاغت ، زندگی مادی و بوم شناسی. این فصل ها درک چند لایه ای از زندگی مادی را ایجاد می کند ، محققانی را از انواع سنت های نظری و انتقادی پیرامون یک موضوع زیست محیطی مشترک گرد هم می آورد. با تأکید بر نسبیت ، پیوستگی و زمینه ، جهت گیری اکولوژیکی که ایجاد می کنیم ، نظریه بلاغی و مداخلات اکولوژیکی را تعریف می کند. نویسندگان ، تحقیقات عملی و نظری را در چندین زمینه – کیهان شناسی بلاغت ، غنائم ، شعارهای دو منطقه ای ، استعمار هسته ای و موارد دیگر – با ایجاد روش های جدید ارتباطی بین دانشمندان در زمینه های ارتباطات محیطی ، تحقیقات ارتباطی ، بلاغت و ترکیب ارائه می دهند. این کتاب با هدف الهام بخشیدن و توسعه تفکر اکولوژیکی ، نشان دادن ارزش آن برای شعارها و ارتباطات ، و همچنین تفکر و عمل اکولوژیکی است.

[ad_2]

read more