خرید کتاب چارچوب مالی برای توسعه پایدار در چین: تعادل مجدد در استان گوانگدونگ

[ad_1]

این کتاب مجموعه مقالاتی با کیفیت بالا در مورد مسائل مربوط به استراتژی تعادل چین ، شهرهای تمیز جدید به عنوان “مرکز” ، مدیریت پاسخگویی و مشارکت بخش خصوصی ، از جمله از طریق PPPs ، با مطالعات موردی از استان گوانگدونگ است. گوانگدونگ از زمان ظهور سیستم پاسخگویی در اواخر دهه 1970 در خط مقدم اصلاحات اقتصادی در چین بوده و موفقیت ها و چالش های آن بیانگر موفقیت ها و چالش های کل چین است. نیاز به برقراری تعادل در تعادل به سوی مسیری پایدارتر و فراگیر در گوانگدونگ نیز به همان اندازه در چین حیاتی است. تقویت چارچوب مالی و مراحل بعدی اصلاح مالیات از عوامل اساسی برای اجرای تغییرات ساختاری لازم است.

[ad_2]

read more