خرید کتاب چالش های مهندسی برای استفاده پایدار در زیر زمین: مجموعه مقالات اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی GeoMEast ، مصر ، 2017 ، در مورد زیر ساخت های مدنی پایدار

[ad_1]

این جلد شامل مجموعه ای از مقالات مروری با کیفیت بالا است که جنبه های مختلف مربوط به طراحی ژئوتکنیکی و ساختاری و ساخت کارهای عمیق ، تونل ها و اشیا space فضایی زیرزمینی و همچنین تأثیرات زیست محیطی ساخت آنها را بیان می کند. این اسناد جنبه های برنامه ریزی ، طراحی ، مدل سازی ، نظارت و ساخت این سازه های مهم را پوشش می دهد. این جلد بخشی از اقدامات اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی GeoMEast در زیر ساخت های مدنی پایدار ، مصر ، 2017 است.

[ad_2]

read more