خرید کتاب چالش های کارآفرینی آفریقایی در قرن 21:

[ad_1]

این جلد مروری بر چالش های اساسی پیش روی کارآفرینان مشتاق آفریقایی و استراتژی های مقابله ای آنها برای حفظ و رشد تجارت خود دارد. نویسندگان این جلد جزئیات محدودیت های ایجاد شده بر کارآفرینان آفریقایی را از طریق مطالعات گسترده موردی بیان می کنند و از رهبران آفریقایی و اهدا کنندگان بین المللی می خواهند در صورت امید به موفقیت کارآفرینان آفریقایی ، در مورد رفتار خود تجدید نظر کنند.

[ad_2]

read more