خرید کتاب چرخش روسیه به شرق: تشکیل سیاست داخلی و همکاری منطقه ای

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY در دسترس عموم است. این کتاب بررسی می کند که آیا و چگونه سیاست روسیه در قبال شرق دور این کشور – و به طور کلی آسیای شرقی – از زمان آغاز بحران اوکراین و الحاق روسیه به کریمه تغییر کرده است. پس از الحاق در سال 2014 و متعاقباً وضع رژیم تحریم علیه این کشور ، کرملین بر بردار شرقی روابط خارجی خود تمرکز کرده است. اما از زمان شروع بحران فعلی در روابط با غرب ، “محوری روسیه به شرق” ماهیت – در داخل و خارج از کشور – شدت یا تغییر ماهیت یافته است؟ نویسندگان این جلد به جای این که “نقطه عطف” گفته شده را به عنوان واقعیت در نظر بگیرند و پیامدهای آن را بررسی کنند ، بررسی می کنند که آیا نقطه عطف واقعاً اتفاق افتاده است یا آنچه امروز می بینیم ادامه روندها ، مشکلات و بلند پروازهای بلند مدت است.

[ad_2]

read more