خرید کتاب چشمه های حرارتی و انرژی زمین گرمایی در و اطراف فلات Qinghai Tibet:

[ad_1]

این کتاب چشمه های حرارتی غنی و متنوع فلات تبت را معرفی می کند که به دلیل برخورد دو صفحه قاره به طور مداوم در حال افزایش است. خوانندگان اطلاعات زیادی در مورد چشمه های جوشان و آبگرم پیدا می کنند ، از جمله مکان و ارتفاع آنها ، دما ، مشخصات زمین شناسی و داده های شیمی آب و جداول چشمه های آب گرم و خنک. این کتاب روشنایی جدیدی راجع به این افزودنی حیاتی به منابع انرژی آبی در جنوب غربی چین دارد و دامنه وسیعی از جوامع را از متخصصان کاوش در فلات تبت گرفته تا شرکت های تحقیقاتی زمین گرمایی در بر می گیرد.

[ad_2]

read more