خرید کتاب چشم اندازها و مشکلات دستگاه های نانو ، حسگرها و MEMS:

[ad_1]

این کتاب مروری بر طراحی ، ساخت ، مدل سازی و قابلیت اطمینان دستگاه های نیمه هادی در مقیاس نانو ، MEMS و سنسورها به عنوان نسل جدید اینترنت اشیا را در اختیار خوانندگان قرار می دهد. نویسندگان بر نحوه تعامل ساختارهای مقیاس نانو با خصوصیات الکتریکی و / یا نوری ، چگونگی یافتن راه حل های بهینه برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن ، چگونگی طراحی این دستگاه ها از طریق مدل ها و شبیه سازی ها ، چگونگی بهبود قابلیت اطمینان و چالش های احتمالی متمرکز هستند. و موانع در راه پیش رو …

[ad_2]

read more