خرید کتاب چشم انداز آلمانی-ترکی در فناوری اطلاعات و مدیریت نوآوری: چالش ها و رویکردها

[ad_1]

این کتاب شامل مقالاتی است که در دومین مجمع اقتصادی ارائه شده است: چشم انداز آلمان و ترکیه در زمینه فناوری اطلاعات و مدیریت نوآوری در FOM در مونیخ ، که توسط دانشگاه علمی کاربردی FOM و دانشگاه آتاتورک در ارزروم برگزار شده است. حامی مقدس این کنفرانس پروفسور دکتر یوهانا وانکا ، وزیر آموزش و تحقیقات فدرال بود. برای گرامیداشت سال علم آلمان و ترکیه ، هر دو کشور مسائل جهانی و اجتماعی را به عنوان یک موضوع اصلی برجسته کرده و راهکارهای راه حل و همچنین اجرای آنها را در فن آوری های جدید و نوآوری ها بررسی کرده اند. در این مقاله تأثیر فناوری جدید و نوآوری از منظرهای مختلف ، از حاکمیت فناوری اطلاعات ، بانکداری و امور مالی گرفته تا چالش های خاص مشاغل کوچک و متوسط ​​بحث شده است.

[ad_2]

read more