خرید کتاب چشم انداز سوخت های جایگزین برای حمل و نقل:

[ad_1]

در این کتاب انواع مختلفی از سوختهای جایگزین ، از جمله بیودیزل ، الکل ، سوختهای مصنوعی ، گاز طبیعی فشرده (CNG) و مخلوط آن با هیدروژن ، HCNG بحث شده و جزئیاتی در مورد استفاده از این سوختهای جایگزین در موتورهای احتراق داخلی (IC) ارائه شده است. علاوه بر این ، روش های تولید این سوخت های جایگزین را معرفی می کند و تکنیک های پیشرفته احتراق مانند دمای پایین و احتراق سوخت دوگانه را با استفاده از سوخت های جایگزین بررسی می کند. این شامل یک فصل در مورفولوژی دوده بیودیزل با تمرکز بر سمیت است. همچنین چهار فصل در مورد موتورهای هیدروژنی وجود دارد که در مورد استفاده از هیدروژن در موتورهای احتراق داخلی بحث می کنند و اطلاعات مهمی در مورد تکنیک ها ارائه می دهند. این کتاب هم برای محققان و هم برای مهندسان عملی یک منبع ارزشمند است.

[ad_2]

read more