خرید کتاب چند فرهنگی ، چند زبانه و شخصیت: مطالعات ادبی و فرهنگی:

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده ترکیبی از چند فرهنگ گرایی و شخصیت را در ادبیات و مطالعات فرهنگی کشف می کند و مقالاتی از محققان برجسته با علاقه به ادبیات و فرهنگ را گرد هم می آورد ، دیدگاه های انتقادی آنها بحث در مورد نمونه های مشخصی از زمینه های چند فرهنگی است که در آن افراد و جوامع به دنبال حفظ آن هستند هویت آنها …

[ad_2]

read more