خرید کتاب ژنومی مقایسه ای: روش ها و پروتکل ها

[ad_1]

این جلد پوشش وسیعی از روش ها و مفاهیم محاسباتی و ریاضی مربوط به حوزه ژنومیک مقایسه ای را فراهم می کند. این فصل ها موضوعات مختلفی را شامل می شود ، از تکنیک ها و مفاهیم کلی که در مورد همه ارگانیسم ها اعمال می شود ، تا سایر موارد ، تخصصی تر ، شامل سیستم های خاص بیولوژیکی مانند ویروس ها ، مگس های میوه و همو ساپینس بسیاری از فصل ها ، که توسط نویسندگانی که پژوهشگران فعال در این زمینه هستند ، در روش های بسیار موفق در قالب زیست شناسی مولکولی نوشته شده است ، دستورالعمل های گام به گام را نشان می دهد که کاربرد عملی روش های توصیف شده را نشان می دهد. ژنومی مقایسه ای پیشرفته و کامل: روش ها و پروتکل ها باید برای دانشجویان و محققان در زمینه تکامل و هیجان انگیز ژنومی مقایسه ای دارای ارزش باشد.

[ad_2]

read more