خرید کتاب کاتالونیا در اسپانیا: تاریخ و افسانه ها

[ad_1]

این کتاب از نظر اقتصادی و سیاسی به بررسی تاریخ پیچیده کاتالونیا در مقابل اسپانیا می پردازد. این مسئله از قرون وسطی آغاز می شود و امروز با تجزیه و تحلیل مشکلات پیچیده سیاسی کاتالونیا مدرن در چارچوب ادغام اروپا و ملی گرایی به پایان می رسد.

[ad_2]

read more