خرید کتاب کاتولیک های مذهبی آمریکایی: یک دیدگاه رادیکال در ماموریت

[ad_1]

این کتاب نقش مهم زنان مذهبی به عنوان کاتولیک را در زمینه گسترده تری از تاریخ مدرن آمریکا و کاتولیک نشان می دهد. این کتاب راهنمای پنجاه مأموریت خارج از کشور است که توسط دومینیکن ها و خواهران مریکنول در قرن بیستم تاسیس شده است. خواهر دونا موسی ریشه های اصلی مواضع سیاسی رادیکال را که در نیمه دوم قرن توسط زنان کاتولیک مذهبی در آمریکا گرفته شده و واکنش محافظه کارانه متعاقب آن را بررسی می کند. این کتاب وقایع اساسی را که در وضعیت فعلی انشعاب در کلیسای کاتولیک آمریکا نقش داشته مشخص می کند و تلاش های مداوم برای ایجاد گفتگوی پویا را به طور خلاصه بیان می کند.

[ad_2]

read more