خرید کتاب کارایی در تجارت و اقتصاد: مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی بهره وری به عنوان منبع ثروت ملل (ESWN) ، وروسلاو ، 2017

[ad_1]

این جلد مجموعه ای از تحقیقات در مورد عملکرد سازمان ، معیارهای اندازه گیری عملکرد ، ابزارها و روش های اندازه گیری عملکرد را ارائه می دهد. مقالاتی که در آن گنجانده شده اند دیدگاه میان رشته ای در مورد اثربخشی ، ماهیت آن و نحوه اندازه گیری آن ارائه می دهند. موارد ارسالی همچنین طیف گسترده ای از شرایط را برای دستیابی به اثربخشی در انواع مختلف سازمان ها و سیستم ها (به عنوان مثال ، سازمان های دولتی ، سازمان های غیر انتفاعی) نشان دهنده صنایع مختلف نشان می دهد. این کتاب حاوی مقالات منتخبی است که در هفتمین کنفرانس بین المللی “کارایی به عنوان منبع ثروت ملل” ، در وروکاوا ، لهستان ، در ماه مه 2017 برگزار شد.

[ad_2]

read more