خرید کتاب کاربردهای بالینی کاتترهای اورولوژی ، دستگاه ها و محصولات:

[ad_1]

طراحی شده است برای ارائه یک مروری جامع و به روز از استفاده از کاتتر و دستگاه های اورولوژی در عمل بالینی. بخشهای این کتاب برای پرداختن به نشانه های عمومی استفاده از کاتترها و دستگاه های اورولوژیک ، انواع موجود ، عوارض و درمان ساخته شده است. این متن نیاز فوری به منابع منابع در این موضوعات را برآورده می کند. این کتاب همچنین شامل ارائه های بسیار کاربردی و بیماران معمولی دارای کاتتر یا دستگاههایی است که در عمل بالینی در اورولوژی سالمندان یافت می شود ، همه به صورت ارائه موارد با تجزیه و تحلیل تخصصی و تفسیر سرمقاله. با برجسته کردن جنبه های پیچیده چند بعدی مراقبت از بیمار اورولوژی ، این کتاب از لحاظ منحصر به فرد است که شامل نویسندگان چندرشته ای همکاری می شود که در زمینه خود متخصص شناخته شده اند. کاربردهای بالینی کاتترها ، دستگاه ها و محصولات اورولوژی به طور کامل توسط متخصصان اورولوژی نوشته شده و فرصت های منحصر به فرد و منحصر به فردی را فراهم می کند. یک منبع ارزشمند در زمینه عمل اورولوژی برای متخصصان اورولوژی ، پرستاران ، پیراپزشکان و کسانی که در حال آموزش هستند.

[ad_2]

read more