خرید کتاب کاربرد اصول طراحی فرآیند در فناوری مواد ، انرژی و محیط زیست: همایش هم اندیشی EPD به افتخار پروفسور Ramana J. Reddy

[ad_1]

این مجموعه یافته های تحقیقاتی جدید ، نوآوری و پیشرفت های فن آوری صنعتی را در زمینه های متالورژی استخراج ، انرژی و محیط زیست و فرآوری مواد ارائه می دهد. مباحث فنی مندرج در این کتاب شامل ترمودینامیک و سینتیک واکنشهای متالورژی ، پردازش الکتروشیمیایی مواد ، پردازش پلاسمائی مواد ، کامپوزیتها ، مایعات یونی ، ذخیره انرژی گرمایی ، فن آوریهای پاک و کارآمد انرژی و مدل سازی فرآیند است. این مباحث نه تنها برای فرآیندهای تولید سنتی فلزات اساسی آهنی و غیر آهنی ، بلکه همچنین برای فناوری های جدید و نوظهور مورد توجه است و آنها نقش مهمی در رشد صنایع و اقتصادهای جهان دارند.

[ad_2]

read more