خرید کتاب کار خلاقانه با داستان ها و تجربیات: تعامل با دانشجویان دانشگاهی که به طرز عجیبی خود را شناسایی می کنند

[ad_1]

داستان ها ابزاری ارزشمند برای دست اندرکاران تحقیق ، آموزش ، خدمات اجتماعی و هنر برای تغییر شخصیت و فرهنگ هستند. نویسندگان روشهای مختلفی را که می تواند توسط معلمان ، محققان ، هنرمندان ، جوانان ، کارمندان جامعه و سایر متخصصان برای تجزیه و تحلیل داستانها به روشهای ارتقا learning یادگیری و رفاه و بهبود عمل حرفه ای استفاده شود ، توصیف و بکار می برند. با ارائه یک مجموعه مختصر و کاربرپسند از تکنیک ها برای تعامل خلاقانه با داستان ها ، نویسندگان این روش ها را در شناسایی عجیب دانشجویان دانشگاه کشف و نشان می دهند. این مجموعه کاربردی و ابتکاری مورد توجه خوانندگان ، محققان و پزشکان قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

https://ebookrally.ir/download-book/31/working-creatively-with-stories-and-learning-experiences-engaging-with-queerly-identifying-tertiary-students