خرید کتاب کاشت های توراکو-کمر مدرن برای همجوشی:

[ad_1]

این کتاب نگاهی به روز در مورد کاشت نخاع است که در حال حاضر در جراحی ستون فقرات توراکولومبار استفاده می شود و منجر به همجوشی ستون فقرات سفت و سخت یا پویا می شود. توسعه دستگاه ها و روش های جدید جراحی عمدتا بر روی همجوشی ستون فقرات برای بی ثباتی ستون فقرات کمر به دلیل ضربه ، تومورها ، بیماری های دژنراتیو یا عفونی متمرکز است. ثابت سازی و همجوشی با پیچ های پدیکول اکنون برای بسیاری از آسیب های فوق الذکر استاندارد طلایی در نظر گرفته شده است ، و ایمپلنت های مدرن برای بهبود دقت در قرار دادن پیچ پدیکل و استفاده از روش های جراحی جدید و رویکردهای حداقل تهاجمی طراحی شده اند. … این مطالب برای جراحان ، ارتوپدی ها ، جراحان مغز و اعصاب ، فیزیوتراپیست ها و استئوپات ها مرتبط است.

[ad_2]

read more