خرید کتاب کامپوزیت های سبک متخلخل تقویت شده با ساختارهای الیافی:

[ad_1]

این کتاب یک فروشگاه یک طرفه برای خوانندگانی خواهد بود که به دنبال اطلاعات در مورد کامپوزیت های سبک ساخته شده از انواع مواد و فن آوری های پردازش هستند. کامپوزیت های سبک این پتانسیل را دارند که به عنوان بلوک های اساسی سازنده در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار گیرند ، به ویژه در خودرو ، مهندسی عمران ، مهندسی هوا و فضا و موارد دیگر. توجه ویژه به چگونگی تقویت الیاف یا ساختارهای الیافی کامپوزیت ها خواهد شد. هدف این کتاب ارائه درک جامع از مواد اولیه ، فن آوری های پردازش ، عملکرد و استفاده نهایی از کامپوزیت های سبک است.

[ad_2]

read more