خرید کتاب کانالهای پتاسیم: روشها و پروتکل ها

[ad_1]

این جلد آخرین فن آوری ها و رویکردهای مورد استفاده برای یادگیری کانال های K + را به خوانندگان معرفی می کند. این کتاب طیف گسترده ای از موضوعات مانند ساختار کانال را پوشش می دهد. کانال های K + و نقش آنها در فیزیولوژی و بیماری ها. FRET تک مولکولی ؛ در سطح بیان پروتئین داخل بدن. همبستگی فعالیت کانال در زمان واقعی ؛ دروازه داروسازی توابع فیزیولوژیکی ؛ و کانلوپاتی این فصل ها که در روش های بسیار موفق بیولوژی مولکولی نوشته شده اند ، شامل مقدمه ای در موضوعات مرتبط ، لیست مواد و معرف های مورد نیاز ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار و نکاتی برای عیب یابی و جلوگیری از خطاهای شناخته شده است. کانال های پیشرفته و جامع پتاسیم: روش ها و پروتکل ها منبع ارزشمندی برای همه محققانی است که علاقه مند به مطالعه کانال های پتاسیم هستند.

[ad_2]

read more