خرید کتاب کاوش در مدلهای آموزش پویا در هند:

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده به بررسی تنوع مربیگری در هند در مقایسه با مدلهای غربی می پردازد ، تفسیر متنی غنی را ارائه می دهد و راه را برای درک بهتر راهنمایی به عنوان یک پدیده باز می کند. از آنجا که هند بیشترین جمعیت جوانان در جهان را در خود جای داده است ، سنت دیرینه مربیگری آن به طور فزاینده ای جایگزین مدل های مربیگری جدیدی می شود که در آنها نسل جوان به طور مداوم تحت تأثیر هند و غرب قرار دارد. با تمرکز بر مدل های رسمی و غیر رسمی مشاوره ، مشارکت ها بخش تجاری ، آموزش عالی ، بخش توسعه و مشاوره کارآفرینی با سرمایه گذاران خطرپذیر است. با ارائه یک دیدگاه منحصر به فرد غیر غربی ، این مطالعه پیشگامانه همچنین درک مربیان توسط مربیان و مشاوران را نشان می دهد ، و از نظر پزشکان و دانشگاهیان از نظر رهبری دارای ارزش زیادی خواهد بود.

[ad_2]

read more