خرید کتاب کتاب راهنمای تحقیقات پایدار و علوم اجتماعی:

[ad_1]

در این کتاب راهنما ، محققان علوم اجتماعی که روی پایداری کار می کنند ، یافته های خود را از جمله کارهای تجربی ، مطالعات موردی ، آموزش و یادگیری نوآوری و پروژه های کاربردی ارائه می دهند و بحث می کنند. بنابراین ، این کتاب چارچوبی برای انتشار اطلاعات ، ایده ها و تجربیات به دست آمده از پروژه های تحقیقاتی ، به ویژه ابتکاراتی است که بر رفتار ، تصمیم گیری یا سیاست تأثیر گذاشته است. علاوه بر این ، وی رویکردها و پروژه های روش شناختی را معرفی می کند که هدف آنها درک بهتر پایداری در جامعه و بخش های اقتصادی است. این مروری بین رشته ای ، کار محققان حوزه های مختلف علوم اجتماعی را ارائه می دهد. این باعث تحریک تفکر نوآورانه در مورد تأثیر علوم اجتماعی بر توسعه پایدار و بالعکس می شود.

[ad_2]

read more