خرید کتاب کتاب راهنمای ساخت ناب: مقدمه ای بر تئوری ساخت مدرن

[ad_1]

این کتاب نظریه اساسی تولید را پوشش می دهد و رویکرد دکارتی را برای توضیح تولید ناب تولید می کند. این یک چارچوب ساختاریافته برای چگونگی عملکرد یک سیستم تولید ناب فراهم می کند. دانش آموزان یک رویکرد متوالی دریافت می کنند که Lean را از طریق افزایش پیچیدگی (تک محصول ، محصولات متعدد ، سیستم های تولید پیچیده) با استفاده از قضیه ها ، نتیجه گیری ها و لماها توضیح می دهد. مربیان توضیحی در مورد Lean بر اساس یک مدل سیستم دریافت می کنند و به انتقال درک روشنی از نظریه Lean کمک می کنند.

[ad_2]

read more