خرید کتاب کتاب راهنمای نظریه و عملکرد توسعه پایدار در آموزش عالی: دوره 4

[ad_1]

این کتاب راهنما با توجه به کمبود انتشارات در این زمینه ، از منظر یکپارچه به توسعه پایدار در آموزش عالی می پردازد. این یک مرور کلی منحصر به فرد از آنچه دانشگاههای جهان برای تحقق بخشیدن به توسعه پایدار انجام می دهند (به عنوان مثال ، از طریق برنامه های ابتکاری ، تحقیق ، فعالیت ها یا پروژه های عملی) و چگونگی ارتباط تلاش های آنها با آموزش برای توسعه پایدار در سطح دانشگاه ارائه می دهد. انبوهی از اطلاعات ، ایده ها ، بهترین شیوه ها و آموزه های آموخته شده در متن پروژه های خاص ؛ و ارزیابی رویکردهای روش شناختی برای ادغام توسعه پایدار در برنامه های درسی دانشگاه. سرانجام ، گنجینه ای از تجربه عملی فعلی را در توسعه پایدار آموزش عالی مستند و منتشر می کند.

[ad_2]

read more