خرید کتاب کربن: سیاه ، خاکستری و شفاف

[ad_1]

همه موجودات زنده به یک شکل یا شکل دیگر حاوی کربن هستند ، زیرا این ماده اصلی ترین مولکول های ماکرو است ، از جمله پروتئین ها ، لیپیدها ، اسیدهای نوکلئیک (RNA و DNA) و کربوهیدرات ها. در واقع ، این پایه و اساس کلیه ترکیبات آلی (شیمیایی) است که انواع مختلفی از پیوندها را تشکیل می دهند. کربن: سیاه ، خاکستری و شفاف تاریخچه علمی کاملی از مطالب نیست ، بلکه کتابی است که به توصیف اکتشافات کلیدی در مورد این عنصر قدیمی وفادار می پردازد ، همچنین به دلیل کاربردهای گسترده ، دیدگاه ها و رویکردهای گسترده تری را در تحقیقات آن ارائه می دهد. این کتاب تمام آلوتروپ های کربن و همچنین خواص ، کاربردها و روش های استخراج یا تولید آنها را شرح می دهد. کربن سیاه با زغال سنگ ، کربن خاکستری با گرافیت و کربن شفاف با الماس نشان داده می شود.

[ad_2]

read more