خرید کتاب کشورهای ناشناخته و جدایی در قرن 21:

[ad_1]

این کتاب داده های نظری و تجربی جدیدی در مورد مسئله کشورهای ناشناخته و جدایی ارائه می دهد. قسمت اول کتاب مفهوم سازی کشورهای شناخته نشده به عنوان موجوداتی با هویت ملی است که به استقلال سیاسی رسیده اند اما در سطح بین المللی به عنوان کشورهای مستقل شناخته نشده اند. همچنین مباحثی مانند نقش ابرقدرتها در درگیریهای جدایی طلبی ، امنیت هستی شناختی در کشورهای پس از اتحاد جماهیر شوروی و عوامل مingثر در قانونی بودن همه پرسی جدایی مورد بررسی قرار می گیرد. به نوبه خود ، بخش دوم کتاب مطالعات موردی منتخبی را در مناطق و مناطق مختلف جدایی طلب از جمله کردستان ، قفقاز ، کوزوو و بوگنویل ارائه می دهد.

[ad_2]

read more