خرید کتاب کلاله ، کار و سازمان:

[ad_1]

این کتاب تحقیقات فعلی در مورد کلاله ، کلاله و نظریه انگ را که در تجارت و مدیریت در سطح خرد ، متوسط ​​و کلان اعمال می شود ، گرد هم آورده است. این یک مرور کلی از ادبیات کلاله را ارائه می دهد و مربوط به کسانی است که روی رفتار سازمانی ، مدیریت منابع انسانی و تحقیقات مدیریت به طور گسترده تر کار می کنند. این کتاب شامل فصولی است که موضوعاتی را در سطح فردی (به عنوان مثال ، اعتقاد مذهبی ، بیماری ، چاقی و ترجیحات جنسی) ، سطح حرفه ای (به عنوان مثال ، متخصصان مراقبت های بهداشتی ، جمع آوری زباله ها ، قصابی ها ، پزشکان) و سطح سازمانی (به عنوان مثال ، تصویر سازمان ، سازمان های چند ملیتی) پوشش می دهد. ) این دیدگاه بین المللی در مورد این منطقه در حال رشد تحقیق را به خوانندگان ارائه می دهد.

[ad_2]

read more