خرید کتاب کلیسای کاتولیک در تایوان: تولد ، رشد و توسعه

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه میان رشته ای پیشگامانه درباره کلیسای کاتولیک در تایوان با تأکید بر جنگ داخلی چین از سال 1949 تا به امروز است و در مورد نقش کلیسای کاتولیک در جامعه مدرن تایوان بحث می کند. این موقعیت کلیسای کاتولیک در تایوان در زمان اشغال ژاپن ، روابط تایوان واتیکان از سال 1949 و رابطه مثلثی بین واتیکان ، تایوان و چین در زمان تسای یینگوئن را بررسی می کند. این جلد که از دیدگاه های مختلف ، از تاریخ و روابط بین الملل گرفته تا ادبیات ، فلسفه و آموزش و پرورش نگاشته شده است ، دیدگاه مهمی در مورد ریشه و پیشرفت کلیسای کاتولیک در تایوان ارائه می دهد و سهم اساسی در مطالعات دینی در چین بزرگ دارد. منطقه

[ad_2]

read more