خرید کتاب کلیسای کاتولیک در تایوان: مشکلات و چشم اندازها

[ad_1]

این کتاب یک تحلیل کلیدی از توسعه کلیسای کاتولیک در تایوان ارائه می دهد و چالش های امروزی آن را بررسی می کند. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه انقلاب 1949 در سرزمین اصلی چین تعداد زیادی از روشنفکران چینی را به تایوان آورد و یک دارایی انسانی با ارزش برای کلیسای کاتولیک تایوان برای ملی شدن کلامی و مذهبی فراهم آورد. این جلد جنبه های مختلف توسعه کلیسای کاتولیک تایوان را در زمینه بومی سازی بررسی می کند و چگونگی آشکار شدن جنبه های چند وجهی کاتولیک در کلیسای کاتولیک تایوان را در تاریخ ، فلسفه ، علوم اجتماعی ، زبانشناسی ، موسیقی و ادبیات بررسی می کند.

[ad_2]

read more