خرید کتاب کما و اختلالات هوشیاری:

[ad_1]

این ویرایش دوم تجدید نظر شده و گسترده در مورد ارزیابی و درمان بیماران بهبود یافته از کما و اختلالات روانی بحث می کند. این کتاب علاوه بر مسائل تشخیصی ، پیش آگهی و اخلاقی ، روش ها و رویه های کاملاً ثابت و همچنین روش های در دست توسعه را توصیف می کند. فصلهای جدید شامل نظریه های آگاهی ، موضوعات مربوط به مراقبت طولانی مدت و درمان مدولاسیون عصبی است. اختلالات کما و هوشیاری ، چاپ دوم ، مروری جامع بر این زمینه برای پزشکان و محققان است ، خواه آنها از قبل با زمینه پیچیده اما مهیج اختلالات هوشیاری آشنا باشند یا نه.

[ad_2]

read more