خرید کتاب کنترل تطبیقی ​​بهینه هوشمند سیستم های مکاترونیک:

[ad_1]

این کتاب کنترل هوشمند ربات های موبایل را بررسی می کند ، آخرین پیشرفت ها را در این زمینه ارائه می دهد و الگوریتم های کنترل جدید توسعه یافته و آزمایش شده توسط نویسندگان را ارائه می دهد. همچنین در مورد استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی و برنامه نویسی عصبی ، از جمله برنامه ریزی پویای اکتشافی دوگانه جهانی ، برای کنترل ربات های چرخ دار و بازوهای رباتیک ، و مقایسه آنها با روش های کنترل کلاسیک بحث شده است.

[ad_2]

read more