خرید کتاب کنترل چندین ربات با استفاده از سنسورهای بینایی:

[ad_1]

این تک نگاری روش های جدیدی را برای کنترل و پیمایش ربات های متحرک با استفاده از مدل هایی با چندین نمایش تک بعدی به دست آمده با استفاده از دوربین های چند جهته ارائه می دهد. این روش ضمن افزایش دقت و سهولت استفاده در سیستم عامل های واقعی ، بر محدودیت های میدان دید و ثبات غلبه می کند. نویسندگان همچنین در حال بررسی مشکلات حرکت هماهنگ شده برای چندین روبات هستند ، و در معماری های مختلف سیستم ، به ویژه استفاده از عکس های هوایی متعدد برای کنترل گروه های روبات روی زمین ، کاوش می کنند. باز هم ، این مزایای سادگی ، مقیاس پذیری و انعطاف پذیری را دارد. این پوشش شامل جزئیاتی از: روش رویت بصری ربات بر اساس حافظه تصویر چند جهته است. روش جدید تثبیت کننده ژست مبتنی بر دید برای ربات های زمینی غیرهولونومیک بر اساس ورودی های کنترل سینوسی. الگوریتم بازیابی حرکت عمومی بین دو نمای یک بعدی و نیازی به نمای سوم ندارد. یک تنظیم چند ربات جدید که در آن از چندین هواپیمای بدون سرنشین با دوربین برای مشاهده و کنترل شکل گیری روبات های متحرک زمینی استفاده می شود. و سه روش بدون هماهنگی برای تثبیت غیرمتمرکز شکل گیری روبات های متحرک. اثربخشی روش های مختلف هم در مدل سازی و هم به صورت آزمایشی با استفاده از سیستم عامل های رباتیک واقعی و حسگرهای ویدئویی ارزیابی می شود. و چندین مهندس ربات و رباتیک به دنبال توسعه سیستم های کنترل مبتنی بر حسگر بصری هستند.

[ad_2]

read more