خرید کتاب کوه ، تحرک و حرکت:

[ad_1]

این کتاب با استفاده از نظریه ها ، ایده ها و فرایندهایی که به درک عمیق تری از این اشکال زمین شناسی کمک می کند ، سیالیت کوه ها را بررسی می کند. با برجسته كردن صفات ناپایدار كوهها ، نویسندگان پیشنهادی جایگزین برای رویكرد سنتی علمی و بشردوستانه ارائه می دهند ، كه به كوه ها به عنوان ویژگی های ساكن زمین شناسی یا جغرافیایی نگاه می كند. مقاله ای در این مجموعه استدلال می کند که حرکت بر روابط بین جامعه و کوهستان تأثیر می گذارد – حرکت اشیا landscape منظره ، ایجاد طرح ها و ترجمه های ادبی ، کوهنوردی و تجربه تغییر جو و روش های مختلف دیدن از قله های کوه – و حرکت جسمی ، فکری و معنوی یک امر اساسی است. درک آنها این مجموعه ابتکاری مورد توجه محققان جغرافیا ، هنر ، معماری ، تاریخ ، الهیات و فلسفه خواهد بود.

[ad_2]

read more