خرید کتاب گفتمان و عدالت جایگزین: تحلیلی در همایش های عدالت نوجوانان

[ad_1]

این کتاب برنامه کنفرانس های عدالت جوانان در نیو ساوت ولز ، استرالیا را تحلیل می کند. نویسندگان با کاوش این شکل از عدالت براندازانه از دیدگاه عملکردی زبانشناختی و بهره وری ، تجزیه و تحلیل متنی دقیق را با روشهای تحقیق قوم شناختی ترکیب می کنند. آنها کشف می کنند که چگونه شرکت کنندگان از منابع معنایی گفتمان در دسترس خود برای دستیابی به نتایج از جمله جبران خسارت برای قربانی ، ادغام مجدد مجرم در جامعه و سازش بین طرف های مختلف استفاده می کنند. این اثر منحصر به فرد طراحی شده مطمئناً دانش آموزان و محققان را در زمینه زبانشناسی کاربردی ، زبان شناسی اجتماعی و تحلیل گفتمان مورد توجه قرار خواهد داد.

[ad_2]

read more