خرید کتاب گنبدهای چوبی: تاریخ و مدرنیته

[ad_1]

این مونوگرافی تحلیلی مدرن از ساختارهای پایدار و زیباشناختی در ساخت گنبد چوبی را ارائه می دهد. نویسنده نشان می دهد که توسعه بیشتر سازه های چوبی هم به افزودن آزمایشات چوب به عنوان ماده ناهمگن و هم به بهبود بیشتر ساختارهای الیافی با خواص ویسکوالاستیک بستگی دارد. مخاطبان هدف در وهله اول از محققان متخصص و متریال مصالح ساختمانی علاقه مند به معماری نوآور تشکیل شده است.

[ad_2]

read more