خرید کتاب یادگیری تلفیقی. چالش های جدید و شیوه های نوآورانه: دهمین کنفرانس بین المللی ، ICBL 2017 ، هنگ کنگ ، چین ، 27 تا 29 ژوئن 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

این کتاب مقاله ای است همتا از دهمین کنفرانس بین المللی یادگیری ترکیبی ICBL 2017 ، که در ژوئن 2017 در هنگ کنگ ، چین برگزار شد. 42 مقاله ارسالی با دقت بررسی و از 100 مقاله انتخاب شده است. گزارش ها در بخشهای موضوعی دسته بندی می شوند که به آنها می گویند: تجربه یادگیری ترکیبی ؛ استراتژی های یادگیری ترکیبی ؛ ارزیابی یادگیری ترکیبی ؛ آموزش مشترک با پشتیبانی کامپیوتر؛ افزایش انعطاف پذیری فرآیندهای آموزشی ؛ منابع آموزشی باز ؛ مشکلات آموزشی و روانی.

[ad_2]

read more