خرید کتاب یک راهنمای دقیق برای تحقیقات پایگاه داده ایتالیایی در 25 سال گذشته:

[ad_1]

این کتاب راهنمای جامعی در مورد تحول در زمینه پایگاه های اطلاعاتی از مراحل ابتدایی تا به امروز – و از سیستم های مدیریت پایگاه داده رابطه ای کلاسیک تا استعاره های مدرن داده های بزرگ – در اختیار خوانندگان قرار می دهد. به طور خاص ، مهمترین مطالعات مربوط به جامعه بانک اطلاعاتی ایتالیا را که دارای تقاطع های متناسب با پروژه های بین المللی هستند ، جمع آوری می کند. فناوری داده های بزرگ هم اکنون در بازار و تحقیقات مسلط است. این کتاب مروری گسترده بر مقالات اصلی تحقیق در زمینه مدل سازی داده ها ، پرس و جو و تجزیه و تحلیل ، که طی چند دهه گذشته به زمینه های عظیم و ناهمگنی تبدیل شده اند ، در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

[ad_2]

read more