خرید کتاب یک راهنمای عملی برای بیماری دریچه سه تایی:

[ad_1]

“این کتاب مروری جامع در مورد بیماری دریچه سه تایی و مروری بر گزینه های مختلف درمانی مانند رویکردهای جراحی و از راه پوست ، آزمایشات بالینی در حال انجام و ثبت بیماری دریچه سه لک دارد. این کتاب با داشتن پیام های کلیدی برجسته شده در انتهای هر فصل ، برای کمک به درک مفاهیم غالباً پیچیده ، یک هدف آموزشی دارد. یک راهنمای عملی برای بیماری دریچه سه سر دراز به پزشک کمک می کند تا بتواند تظاهرات مختلف بیماری دریچه سه لک را مدیریت کند و به آنها کمک می کند بهترین را انتخاب کنند. گزینه ای برای مدیریت این بیماران است. به همین ترتیب ، این به عنوان یک مرجع استاندارد برای تمام جنبه های بیماری دریچه تریکوسپید در بزرگسالان عمل می کند و برای تمام متخصصان مراقبت های بهداشتی که در درمان این بیماران نقش دارند ضروری خواهد بود.

[ad_2]

read more