خرید کتاب یک رویکرد علمی به اخلاق: احترام بیشتر به اخلاق در تجارت و جامعه

[ad_1]

این کتاب پیشنهاد می کند اخلاق هنجاری را به عنوان یک علم اجتماعی توسعه دهد و این باعث شهرت آن در تجارت و جامعه می شود. Storchevoy چهار معیار را برای یک روش علمی خوب تعریف می کند (تعاریف روشن ، منطق صحیح ، آزمایش تجربی ، اندازه گیری دقیق) و نشان می دهد که اخلاق هنجاری چگونه می تواند از آنها استفاده کند. این یک مرور کلی تاریخی از تحول روش شناختی اخلاق هنجاری را ارائه می دهد و نحوه حرکت آن به سمت این پیشرفت علمی را به صورت غیرخطی نسبت به قرن شانزدهم بیان می کند. یک رویکرد علمی به اخلاق ، اعتبار اخلاقی را در بین بسیاری از دانشکده های تجارت غیر علمی به چالش می کشد و ادعا می کند که می توان از آن به عنوان یک رشته علمی برخوردار بود که می تواند یک حقیقت اخلاقی جهانی را آشکار کند.

[ad_2]

read more